Thiết bị đóng mở cửa sổ, giếng trời tự động không dùng động cơ điện

Liên hệ

Thiết bị hoàn hảo cho cửa sổ nhà kính của bạn – mở và đóng cửa sổ nhà kính của bạn.khi nhiệt độ tự động thay đổi, duy trì nhiệt độ phát triển tốt nhất và ngăn nhà kính của bạn không bị quá nóng. Không sử dụng điện, sử dụng năng lượng mặt trời, mở hoặc đóng các lỗ thông hơi trong nhà kính khi nhiệt độ tăng hoặc giảm. Bao gồm phụ kiện và hướng dẫn lắp đặt. Có thể kẹp vào hoặc vặn vào nhà kính của bạn.

0917 52 75 15