Giếng trời dạng lật

Liên hệ

Hệ thống sử dụng động cơ đẩy nhập khẩu từ châu âu, đóng mở dễ dàng bằng điều khiển từ xa ( remote), hệ thống có tích hợp hệ thống cảm biến khi trời mưa hệ thống cảm biến điện tử sẽ thu nhận tín hiệu và hệ thông lập tức đóng lại.
0917 52 75 15